Školní elektronické systémy

Granty - praktické aspekty podání a realizace

3. 5. 2016 13:00 - 3. 5. 2016 15:00

veřejný seminář

Náplní semináře bude předání praktických zkušeností potenciálním žadatelům, např.  možnosti získání grantových prostředků na výzkumnou či tvůrčí činnost, jak psát projektové žádosti, aby uspěly u hodnotitelů, podle jakých kritérií jsou žádosti hodnoceny, jak psát zprávy o realizaci, jak nakládat s rozpočtem a v neposlední řadě také, co vše může nastat po ukončení realizace projektu. Součástí semináře budou konkrétní příklady z veřejných soutěží vyhlašovaných GAČR, TAČR, AZV a MPO.

 

Datum a čas konání: 3. 5. 2016 od 13:00 hodin

Místo konání: Aula Vysoké školy polytechnické Jihlava

Seminář vede: doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.