Školní elektronické systémy

Letní škola 2017

21. 8. 2017 08:00 - 31. 8. 2017 14:00

Letní školy 2017 - Katedra technických studií

Letní školy Katedry technických studií na Vysoké škole polytechnické Jihlava – rok 2017

Na každý kurz je nutné se samostatně přihlásit - do 30. června 2017.

Základy programování pro ARDUINO UNO

Vyučující: Ing. Michal Bílek

Maximální kapacita: 20 účastníků

Termín konání: 21. - 25. srpna 2017, vždy od 8:00 do 12:00

Anotace: Náplň kurzu je zaměřena na základy programování pro mikrokontrolér ATmega328 pomocí ARDUINO UNO. Základní programy bude možné testovat pomocí programového vybavení – virtuálně bez nutnosti fyzického hardwaru s možností si otestovat funkci i na reálném hardwaru pomocí výukovém KIT ARDUINO UNO s příslušnou periférií. Podíváme se na základní programátorské konstrukce jazyka Wiring a vytvoříme si i několik jednoduchých aplikací.

 

Úvod do počítačových sítí, virtualizace a bezpečnosti

Vyučující: Mgr. Antonín Přibyl

Maximální kapacita: 20 účastníků

Termín konání: 21. - 25. srpna 2017, vždy od 13:00 do 17:00

Anotace: V první lekci probereme základní pojmy počítačových sítí, podíváme se na rodinu protokolů TCP/IP. V praktické části si vyzkoušíme zhotovit UTP patch kabel. V další části hodiny si ukážeme, jak připojit síť na internet, povíme si o překladu adres (NAT) a bezdrátových sítích. Druhá lekce bude zaměřená na Windows Server. Nainstalujeme službu Active Directory, zprovozníme doménový řadič, souborový server, službu DNS a DHCP. Třetí lekce bude zaměřená na linux. Nainstalujeme si linuxovou distribuci CentOS a podobně jako v případě Windows serveru zprovozníme souborový server, DNS a DHCP. Vyzkoušíme si také z linuxu udělat router. Čtvrtá část této letní školy se zaměří na virtualizaci. Ukážeme si nejznámější virtualizační nástroje Virtual Box, VMware Player a ukážeme si jak virtualizovat v linuxu a ve Windows (KVM a Hyper-V). Poslední část bude zaměřená na bezpečnost. Ukážeme si jak konfigurovat firewall na linuxu a ve Windows a jak zabezpečit klíčové služby pro vzdálenou správu (SSH+RDP). Podíváme se na možnosti šifrování dat v OS Windows a linux a ukážeme si další nástroje na ochranu dat.

 

Vývoj aplikací pro mobilní zařízení Android

Vyučující: Ing. Marek Musil

Maximální kapacita: 20 účastníků

Termín konání: 28. - 31. srpna 2017, vždy od 8:00 do 12:00

Anotace: Mobilní zařízení získávají nejen díky své dostupnosti, ale také možnostem jejich využití spolu s vhodnými aplikacemi, stále větší popularity. Tento kurz je zaměřen na seznámení s programováním aplikací pro mobily na platformě Android. V úvodu kurzu budou probrány základy algoritmizace a programování. Následně se zaměříme na programování v jazyce Java, ale také na principy a postupy používané při vývoji mobilních aplikací pod OS Android. Součástí kurzu je vytvoření sady vlastních aplikací, ale také vyzkoušení si užití tzv. „chytrých zařízení“ (wearables), mezi které patří hodinky a brýle.

 

Tvorba webové aplikace - HTML5, CSS3, PHP, MySQL, AJAX, jQuery, Bootstrap

Vyučující: PaedDr. František Smrčka, Ph.D.

Maximální kapacita: 20 účastníků

Termín konání: 28. -  31. srpna 2017, vždy od 8:30 do 12:30

Anotace: V tomto kurzu se naučíte základům skriptovacího jazyka PHP, práci s formuláři a databází MySQL. Vytvoříme si funkční jednoduchou webovou aplikaci se dvěma tabulkami, ve které se data budou na webu zobrazovat, přidávat, mazat a opravovat. Výstup dat naprogramujeme do PDF souboru. Aplikace bude zabezpečena pro různé role uživatelů. Kontrola formulářů na straně klienta bude vytvořena pomocí HTML5. Dále si ukážeme využití CSS3, AJAXU,  jQuery a frameworku Bootstrap při tvorbě www stránek (import dat, našeptávač).

Soubory

  • letni_skola_2017_brozura_web.pdf
  • letni_skola_2017_plakat_web.pdf