Školní elektronické systémy

Od fyzikální podstaty zvuku ke sluchovému vjemu a interpretaci

13. 6. 2017 13:00 - 13. 6. 2017 14:30

seminář katedry technických studií

V případě zvuku je prvním krokem pro interpretaci jeho významu sluchový vjem. Nepřekvapí nás, že na nejvyšší kognitivní úrovni se mohou interpretace téhož komplexního podnětu (například řeči) lišit. Roztomilým příkladem budiž česko-francouzské manželství mého přítele, kde manželova slabika "no" znamená ano, zatímco stejná manželčina slabika představuje "ne". Méně zřejmé už ale může být, že i každý elementární fyzikální parametr zvukového podnětu je vnímán v závislosti na mnoha externích i interních faktorech. Sluchový systém také z podnětu mnoho informací odstraňuje a na druhé straně vjem obohacuje o aspekty, jež v podnětu nejsou přítomny. Při tom všem je zároveň sluchový systém schopen tak komplexních úkolů jakým nesporně je porozumění řeči nezávisle na její intenzitě, absolutní výšce či rušivém pozadí. Z hlediska neurofyziologie, psychoakustiky a audiologie tyto jevy představují velmi zajímavé problémy.

 

Datum a čas konání: 13. 6. 2017 od 13:00 hodin

Místo konání: jednací místnost kanceláře rektora

Seminář vede: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.