Školní elektronické systémy

Kurzy pro studenty - Základy elektrotechniky – seminář (ZES)

13. 9. 2017 11:00 - 20. 9. 2017 16:00

Termín konání: 13. 9. 2017 a 20. 9. 2017 (4 hodiny týdně po dobu 2 týdnů) Anotace kurzu: Kurz obsahuje zopakování základních zákonů elektrotechniky včetně jejich aplikace na ilustrativních příkladech. Obsahem budou základní vlastnosti elektrického a magnetického pole, vlastnosti základních pasivních součástek v stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu, metody řešení stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů, metody řešení jednoduchých magnetických obvodů. Vhodné mít znalost matematiky a fyziky střední školy včetně práce s komplexními čísly. S sebou: kalkulačka

Základy elektrotechniky – seminář (ZES)

Termín konání: 13. 9. 2017 a 20. 9. 2017 (4 hodiny týdně po dobu 2 týdnů)

Anotace kurzu: Kurz obsahuje zopakování základních zákonů elektrotechniky včetně jejich aplikace na ilustrativních příkladech. Obsahem budou základní vlastnosti elektrického a magnetického pole, vlastnosti základních pasivních součástek v stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu, metody řešení stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů, metody řešení jednoduchých magnetických obvodů.

Vhodné mít znalost matematiky a fyziky střední školy včetně práce s komplexními čísly.

S sebou: kalkulačka