Školní elektronické systémy

Kurzy pro studenty - Kurz algoritmizace a programování

11. 9. 2017 13:00 - 21. 9. 2017 16:00

Termín konání: pondělí a čtvrtek, 11. 9. 2017, 14. 9. 2017, 18. 9. 2017, 21. 9. 2017, 13:00 -15:45 Krátkou anotaci kurzu: Tento kurs je určen především pro studenty, kteří nemají zkušenosti s algoritmizací a programováním. Cílem kursu je seznámit posluchače s principy algoritmizace, dále pak se základními principy strukturovaného a objektového programování. V rámci kursu je výuka programování zaměřena především vytváření programů a užití základních programových konstrukcí (konstrukce cyklu, konstrukce větvení programu, využití pole jako datové struktury). Výuka probíhá v programovacím jazyku C a C++. Kurs je vhodnou přípravou pro předměty Programování1 (PRG1) a Programování2 (PRG2), ale může posloužit k vyrovnání znalostí před předmětem Datové struktury a algoritmy (DSA).