Školní elektronické systémy

Kurz - Úvod do technických studií – nebojte se elektrotechniky

18. 9. 2017 09:00 - 21. 9. 2017 13:00

Účelem kurzu je seznámit nastávající studenty s potřebnými znalostmi ze středoškolské matematiky a fyziky, které jsou nutné ke zvládnutí technických předmětů, které jsou aplikovanou částí fyziky. Cílem kurzu je vypracování komplexního fyzikálního pohledu na okolní svět v souvislostech a jejich vyjádření matematickým formalizmem. Kurz se bude skládat z přednášek a cvičení, popř. z laboratorních demonstrací probíraných jevů.

Úvod do technických studií – nebojte se elektrotechniky

 

(Přípravný kurz pro uchazeče o studium technických oborů)

 

Úvod

Účelem kurzu je seznámit nastávající studenty s potřebnými znalostmi ze středoškolské matematiky a fyziky, které jsou nutné ke zvládnutí technických předmětů, které jsou aplikovanou částí fyziky. Cílem kurzu je vypracování komplexního fyzikálního pohledu na okolní svět v souvislostech a jejich vyjádření matematickým formalizmem.

Kurz se bude skládat z přednášek a cvičení, popř. z laboratorních demonstrací probíraných jevů.

 

  1. Technika jako aplikovaná věda. Věda jako metoda poznání vlastností hmoty. Formální a matematický popis fyzikálního jevu. Hypotéza a teorie. Čím je poznání omezeno?
  2. Přehled středoškolské matematiky, kterou budeme potřebovat. Řešení zlomků, zejména složených (zjednodušující algoritmus), logaritmy, kvadratické a exponenciální rovnice, komplexní čísla a jejich zobrazení v Gaussově rovině, goniometrické funkce a jejich geometrická interpretace, součtové vzorce a jejich aplikace v elektrotechnice, limita, derivace, integrál a jejich geometrický popisný význam.
  3. Popis fyzikálních jevů – veličiny a jejich kvantum, jednotky. Systém jednotek SI. Jednotky základní a odvozené. Předpony určující násobky a zlomky jednotek. Úvod do teorie chyb a nejistot.
  4. Řešení fyzikálních rovnic v obecném tvaru, kontrola odvození dosazením jednotek (Maxwellova metoda). Počítání konkrétních rovnic s dosazením čísel v exponenciálním tvaru, převádění proměnných z jedné strany rovnice na druhou.
  5. Úvod do nauky o elektřině, elektrostatické pole a jeho vlastnosti. Elektrické pole v izolantech (elektrická indukce) a ve vodičích.
  6. Elektrický zdroj a elektrický obvod, řešení jednoduchých obvodů.
  7. Magnetické pole, elektromagnetická indukce, magnetický obvod a elektrické stroje (transformátory a motory), základní principy.