Školní elektronické systémy

Kurzy pro studenty 2018 - Kurz algoritmizace a programování

10. 9. 2018 12:30 - 19. 9. 2018 15:45

kurz algoritmizace a programování

Termín konání: pondělí a čtvrtek, 10. 9. 2018, 13. 9. 2018, 17. 9. 2018, 20. 9. 2018, vždy od 12:30 – 15:45

 

Anotace kurzu: Tento kurs je určen především pro začínající studenty, kteří nemají zkušenosti s algoritmizací a programováním. Je vhodný i pro studenty vyšších ročníků, kteří opakují předměty programování. Cílem kursu je seznámit posluchače s principy algoritmizace, dále pak se základními principy strukturovaného a objektového programování. Výuka programování je v programovacím jazyce C a C++, lekce výuky jsou pak zaměřeny především na vytváření programů a užití základních programových konstrukcí (konstrukce cyklu, konstrukce větvení programu, využití pole jako datové struktury).

 

Kurs je vhodnou přípravou pro předměty Programování1 (PRG1) a Programování2 (PRG2), ale může posloužit k vyrovnání znalostí pro předmět Datové struktury a algoritmy (DSA).