Školní elektronické systémy

Kurz pro studenty 2018 - Úvod do technických studií – nebojte se elektrotechniky

19. 9. 2018 09:00 - 21. 9. 2018 15:00

Účelem kurzu je seznámit nastávající studenty s potřebnými znalostmi ze středoškolské matematiky a fyziky, které jsou nutné ke zvládnutí technických předmětů, které jsou aplikovanou částí fyziky. Cílem kurzu je vypracování komplexního fyzikálního pohledu na okolní svět v souvislostech a jejich vyjádření matematickým formalizmem. Kurz se bude skládat z přednášek a cvičení, popř. z laboratorních demonstrací probíraných jevů.