Školní elektronické systémy

CAx technologie pro modelování a simulace v technických oborech

8. 4. 2015 13:30 - 8. 4. 2015 15:00

veřejný seminář

CAx technologie představují kategorii počítačových aplikací pro tvorbu virtuálních prototypů konstrukčních řešení součástí a sestav produktů převážně strojírenského charakteru. Těžištěm je tvorba 2D a 3D modelů v nástrojích pro modelování - CAD. Na vytvořených modelech jsou realizovány simulace pro ověření spektra funkčních vlastností navrhovaného produktu - CAE. Modely, ověřené simulacemi, jsou východiskem pro tvorbu 2D výkresové dokumentace v rámci přípravy výroby.  Vedle klasických konstruktérských postupů v technických oborech lze prostřednictvím CAx technologií modelovat a simulovat ve virtuálním prostředí experimenty z oblasti přírodních věd. Nasazení CAx technologií pro vývoj a technickou přípravu výroby je významnou fází řízení životního cyklu produktu - PLM.

 

Seminář je přístupný studentům, zaměstnancům i  zájemcům z řad odborné veřejnosti.

 

Datum a čas konání: 8. 4. 2015 od 13:30 hodin

Místo konání: Zasedací místnost Vysoké školy polytechnické Jihlava (číslo dveří 1N025)

Seminář vede: Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.

Pořadatel: Katedra elektrotechniky a informatiky