Školní elektronické systémy

Anizotropní magnetorezistivní jev - od principu k návrhu senzoru

20. 5. 2015 13:30 - 20. 5. 2015 15:00

veřejný seminář

Přednáška se zabývá anizotropními magnetorezistivními senzory, od popisu samotného fyzikálního principu až po návrh senzoru a obvodů pro jeho použití.
Anizotropní magnetorezistivní senzory představují atraktivní alternativu k senzorům založeným na Hallově jevu zejména díky porovnatelnému stupni miniaturizace při současné vyšší citlivosti, která umožňuje jejich použití i v aplikacích elektronických kompasů například v chytrých telefonech. Využívá se zde anizotropního magnetorezistivního jevu ve feromagnetických kovech – elektrický odpor kladený protékajícímu proudu je závislý na úhlu magnetizace materiálu, přičemž rozdíl mezi maximálním a minimálním odporem dosahuje jednotek procent. Senzory založené na anizotropním magnetorezistivním jevu téměř výhradně využívají tenkých vrstev vhodných feromagnetických slitin. Zásadní pro funkci senzoru je volba materiálu, způsob depozice a geometrie senzoru, která ovlivňuje jak projev jevu samotného, tak i rozsah a citlivost senzoru. Odezva vlastních magnetorezistivních elementů je vhodným způsobem linearizována a senzor pak většinou využívá můstkového zapojení čtyř magnetorezistivních elementů. Pro zlepšení parametrů senzoru se využívá periodického přemagnetování elementů a zpětnovazebního zapojení.
Autor se zabýval vývojem tohoto typu senzorů během téměř roční stáže na Universidad Nacional Autónoma de México a další roční stáže v Tyndall National Institute v Irsku. Kromě toho prováděl výzkum na komerčně dostupných senzorech během svého působení na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Technische Universität Wien.
V současnosti pokračuje s výzkumnou činností v této oblasti na Vysoké škole polytechnické Jihlava.

 

Seminář je přístupný studentům, zaměstnancům i  zájemcům z řad odborné veřejnosti.

 

Datum a čas konání: 20. 5. 2015 od 13:30 hodin

Místo konání: Zasedací místnost Vysoké školy polytechnické Jihlava (číslo dveří 1N025)

Seminář vede: doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.

Pořadatel: Katedra elektrotechniky a informatiky