Školní elektronické systémy

The international scientific conference Competition organized by College of Polytechnics Jihlava 

Date of event: 9th - 10th May 2024

Venue: College of Polytechnics Jihlava

The aim of the sixteenth annual international scientific conference Competition is to create a communication space for experts from the practice and academia. The discussion will focus e.g. on topics such as tools of competitiveness of enterprises, sources of competitive advantage, the competitive position of the regions, and further theoretical and practical aspects of competition. 

The conference proceedings will be sent for evaluation into the Web of Science and Scopus databases.

Past proceedings are available here: https://www.vspj.cz/conference-competition

 

Mezinárodní vědecká konference Konkurence, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

 

Datum konání: 9. - 10. 5. 2024

Místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cílem šestnáctého ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata konkurenční výhody, konkurenčního postavení regionů, konkurenceschopnosti a lidských zdrojů a dalších teoretických a praktických aspektů konkurence.  Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, který bude zaslán k evaluaci do databáze Web of Science.

Sborníky z ročníků 2016 a 2018 jsou indexovány v databázi Web of Science (WOS). Sborníky z ročníků 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 jsou předmětem evaluačního řízení do databáze WOS.

 

Sborník z konference bude zaslán k indexaci do evaluačního řízení databází WOS a Scopus. 

Sborníky z předchozích ročníků jsou k dispozici zde: https://www.vspj.cz/conference-competition