Školní elektronické systémy

Registrace s abstraktem v češtině (maximálně 100 slov) do 30. 9. 2024

Autoři obdrží informaci o akceptaci abstraktu do 20. 10. 2024

Příspěvky (maximálně  6 stran) se zasílají do 20. 11. 2024

Příspěvky, které nebudou splňovat formální náležitosti, nebudou akceptovány.

Soubory

  • sablona_konference_informatika2025.docx