Školní elektronické systémy

Ve dnech 24. a 25. února 2016 se bude v prostorách VŠPJ konat již 11. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma „Místní bohatství a cestovní ruch“. Cílem konference je zhodnotit význam místního bohatství v rozvoji cestovního ruchu a jeho využití na úrovni destinací i podniků. Snahou je popsat současnou situaci ve využívání různých složek místního dědictví, nastínit možnosti jejich využití v budoucnu a přinést inspiraci pro zúčastněné subjekty. V plénu konference vystoupí několik zajímavých řečníků. Bližší informace naleznete zde.