Školní elektronické systémy

Vzhledem k současné situaci se konference Česko s dobrovolnictvím počítá přesune z reálného do virtuálního prostředí. Jsme si vědomi toho, že osobní kontakt, vystoupení přednášejících a diskusi, ať už formální, nebo neformální u šálku kávy, zcela nenahradíme. Prodloužíme ale alespoň termín konání. Prezentace budou zveřejněny  od 14. 4. 2020 od 9:00 do 17. 4. 2020 do 18:00.

Pro vstup na konferenci se musíte registrovat na webu Dobrometr.cz, konkrétně zde: https://www.dobrometr.cz/konferenceregistrace.php Tato dodatečná registrace slouží k přístupu do systému, abyste mohli vkládat příspěvky a zapojovat se do diskuzí. Předchozí registrace účasti není bohužel kompatibilní s tímto systémem.

Vzhledem k tomu, že konání konference v online prostředí byla poměrně nenadálá změna, museli jsme vytvořit speciální webové rozhraní pro tuto událost. Věříme ale, že nám to umožní zajímavé diskuze, byť textovou formou. Prosíme autory, aby příspěvky vkládali přímo do systému. Pokud byste měli technické problémy, ozvěte se. Maximální velikost příspěvku jsou 2 MB. V ideálním případě vkládejte příspěvky ve formátu pdf. Příspěvky v tomto formátu se následně zobrazí přímo ve webovém rozhraní. Příspěvky v ostatních běžných formátech je také možné vkládat, ale diskutující si je vždy budou muset stáhnout.

 Všechny příspěvky budou zveřejněny po celou dobu konference, lze k nim psát komentáře. Autory prosím o zapojení se do diskuse k jejich příspěvkům. Samozřejmě je vítané zapojení do diskuse i k jiným příspěvkům, ale prosíme především o zodpovězení otázek určených autorům. Každý den bude mít svého moderátora z řad organizátorů, kteří budou diskuzi moderovat.

 

Dobrovolnictví se stalo nedílnou součástí naší společnosti, v posledních letech navíc nabývá na důležitosti jeho kvantifikace. Konference je zaměřena na význam dobrovolnictví a jeho hodnotu. V rámci konference budou představeny výstupy projektu Česko s dobrovolnictvím počítá, zejména aplikace Dobrometr sloužící k evidenci dobrovolnických hodin a vyčíslování hodnoty dobrovolnictví.

Vítáni jsou všichni zájemci o problematiku dobrovolnictví z řad neziskového sektoru, veřejné správy i akademické půdy. Konferenci pořádá Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Hestií - centrem pro dobrovolnictví, z.s., v rámci projektu Česko s dobrovolnictví počítá podpořeném Technologickou agenturou České republiky. jednacím jazykem konference je čeština.

Konference se uskuteční pod záštitou rektora Vysoké školy polytechnické prof. MUDr Václava Báči, Ph.D.,  primátorky statutárního města Jihlavy MgA. Karolíny Koubové a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.