Školní elektronické systémy

Dobrovolnictví se stalo nedílnou součástí naší společnosti, v posledních letech navíc nabývá na důležitosti jeho kvantifikace. Konference je zaměřena na význam dobrovolnictví a jeho hodnotu. V rámci konference budou představeny výstupy projektu Česko s dobrovolnictvím počítá, zejména aplikace Dobrometr sloužící k evidenci dobrovolnických hodin a vyčíslování hodnoty dobrovolnictví.

Vítáni jsou všichni zájemci o problematiku dobrovolnictví z řad neziskového sektoru, veřejné správy i akademické půdy. Konferenci pořádá Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Hestií - centrem pro dobrovolnictví, z.s., v rámci projektu Česko s dobrovolnictví počítá podpořeném Technologickou agenturou České republiky. jednacím jazykem konference je čeština.

Konference se uskuteční pod záštitou rektora Vysoké školy polytechnické prof. MUDr Václava Báči, Ph.D. a primátorky statutárního města Jihlavy MgA. Karolíny Koubové.