Školní elektronické systémy

Katedra technických studií pořádá 27.11.2019 konferenci Trendy a technologie 2019. Letošní ročník je zaměřený na projektové aktivity katedry včetně populárních prohlídek našich laboratoří.

Spolupořadatelem je agentura CzechInvest, která během konference vyhlásí vítěze soutěže „Začínáme v kraji Vysočina“.

Souběžně s touto konferencí proběhne Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání a průmysl, kde mohou podnikatelé konzultovat své záměry s dotačními tituly z nejžádanějších operačních programů OP PIK, OP ŽP, Fond Vysočiny, služby CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu, Úřadu práce, ČMZRB ad.

Soubory

  • trendy_a_technologie_2019.pdf
  • trendy_a_technologie_2019_program.pdf
  • Veletrh_dotacnich_prilezitosti.pdf