Školní elektronické systémy

rect4213.png

5. 9. 2022 - pondělí

9:00 -  10:00

Registrace účastníků, občerstvení
10:00 - 10:05 Slovo rektora
10:05 - 10:10 Slovo vedoucího katedry

10:10 - 10:30

Doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc., Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky - Phishing v platformách počítačových her

10:30 - 10:50

Ing. Marek Musil, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Inovace výuky programování mobilních aplikací na VŠPJ
10:50 - 11:10 Doc. RNDr. Ing. Petr Zemánek, Ph.D., Fakulta Informatiky ČVUT - Koncepce výuky operačních systémů na FIT ČVUT
přestávka  
11:40 - 12:00 Ing. Lenka Kosková Třísková, Ph.D., Technická univerzita v Liberci - Výuka pro 21. století: Operační systémy a Psaní technické dokumentace na TUL
12:00 - 12:20 PaedDr. František Smrčka, Ph.D., VŠPJ - Problematika zavedení nového předmětu GIS
12:20 - 12:40 Ing. Miroslav Hrubý, CSc., Univerzita obrany, K-209 - Výuka programování distančně
12:40 - 13:00 Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze - Technická a systémová podpora výuky operačních systémů
oběd  
14:00 - 14:20 Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UJEP - Korpus studentských zdrojových kódu
14:20 - 14:40 Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Vývoj výuky předmětu Podnikání na Internetu na SU OPF v Karviné

14:40 - 15:00

Autocont -  Software pro školy

15:00 - 15:20

Ing. Lukáš Venkrbec, VŠPJ - Spolupráce se středními školami
přestávka  
15:30 Komentovaná procházka Jihlavou, exkurze v jihlavském pivovaru
18:00 - 22:00 Společenský večer

 

6. 9. 2022 - úterý

9:30 -

9:50

Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA, RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D.,  Mgr. Radim Remeš, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Aktivizující výukové metody a techniky při synchronním distančním vzdělávání na vysoké škole

9:50 -

10:10

Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D., VŠPJ, Umělá inteligence na Vysoké škole polytechnické Jihlava
10:10 - 10:30 Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. VŠPJ -  PLM - CAx/PLM systémy v technickém vzdělávání
10:30 - 10:50 Ing. Jan Jirsa, VŠPJ, Interreg 
přestávka  
11:00 - 12:30 Exkurze laboratoře, prohlídka školy
oběd