Školní elektronické systémy

19. 5. 2021 / May 19, 2022

08:45–09:45   Registrace účastníků / Registration of participants

09:45–10:00    Slavnostní zahájení / Opening ceremony

 

Prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava / rector of the College of Polytechnics Jihlava

 

10:00–12:15    Klíčoví řečníci / Keynote speakers

 

Moderátoři / chairs: Ing. Martina Kuncová, Ph.D., Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Ing. Karel Malec, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze / Czech University of Life Sciences Prague

Konkurenceschopnost českého zemědělství ve vztahu ke klimatickým změnám

 

FH-Prof. Ing. Mag. Robert Füreder University of Applied Sciences Upper Austria

Strategic Management and competitiveness and Education for competitions.

 

Doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava / VSB – Technical University of Ostrava

Networking increases the probability of women’s startups in EMDEs

 

12:15–13:15   Oběd / Lunch

 

13:00–17:00   Prezentace příspěvků / Paper presentations

17:15–21:00   Společenský večer / Conference dinner

 

20. 5. 2022 / May 20, 2022

9:00–11:00      Prezentace příspěvků / Paper presentations

11:15–12:15      Oběd / Lunch