Školní elektronické systémy

Konference Trendy a technologie 2023 má za cíl pokrýt svým odborným zaměřením oblasti studia studijních programů Aplikované strojírenství, Aplikovaná informatika a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Příspěvky na konferenci by proto měly tematicky spadat do jedné z následujících sekcí:

  • informační systémy, řízení softwarových projektů, podniková informatika
  • big data, kyberbezpečnost
  • vývoj software, serverové aplikace
  • sítě a mobilní zařízení
  • průmyslová automatizace, Průmysl 4.0, robotika, mechatronika
  • CAD/CAE/CAM/PLM
  • aditivní technologie a 3D tisk
  • zpracování signálu a obrazu
  • technologie výroby, konstrukce strojů a zařízení