Školní elektronické systémy

O konferenci

Konference Trendy a technologie 2024 je tradiční konference, pořádaná Katedrou technických studií VŠPJ již mnoho let. Cílem konference je zprostředkovat setkání významných zástupců průmyslu v Kraji Vysočina se studenty a akademickými pracovníky VŠPJ a pomoci tak transferu informací o inovacích a trendech v průmyslu.

Konference bude probíhat v jednom dni a bude rozdělena do několika nepřekrývajících se tematických oblastí, zejména v oblastech aplikované informatiky, strojírenství, průmyslové automatizace, robotiky a Průmyslu 4.0. Všechny prezentace budou probíhat formou aktivních přednášek. Účast na konferenci je pro účastníky bezplatná, kdy jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina.

Pro odborníky z praxe představuje konference možnost prezentovat zajímavou problematiku z praxe před studenty našich technických studijních programů a podpořit tak jejich zájem o danou oblast, o techniku obecně a v neposlední řadě i o svou firmu. Jednou ze studijních povinností našich studentů je absolvování odborné praxe v délce 14 týdnů. Možná, že právě zajímavý příspěvek vyslechnutý na konferenci Trendy a technologie 2024 rozhodne o tom, kde se budou o praxi ucházet.

Programový výbor děkuje všem zájemcům o konferenci a těší se na setkání na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava.

 


Hlavním partnerem konference je firma NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o. 

Logo NXP

Partnerem konference je firma MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.

 Logo MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.

 

Na konferenci se dále podílí:

Agentura pro Podnikání a InovaceCzechInvest


Fotky