Školní elektronické systémy

8:30 - 9:30 Registrace účastníků, občerstvení

9:30 - 9:35 Zahájení konference

9:35 - 10:00 NXP - Spolupráce NXP a VŠPJ - Ing. Petr Stružka, Ph.D., Brno site operations & Universities relationship

10:00 - 10:30 MANN+HUMMEL - Výrobky pro e-mobilitu - systémy pro palivový článek, ventilační jednotky pro baterie automobilů - Ing. Vladimír Příborský, Team Leader Design & Development, R&D oddělení

10:30 - 11:00 Krajský úřad Kraje Vysočina - Páteřní optická síť Kraje Vysočina ROWANet - Ing. Petr Pavlinec

11:00 - 11:20 přestávka

11:20 - 11:50 EcoTech Hub - Možnosti podpory podnikání z programu Technologická inkubace a současné trendy klimaticky neutrálních technologií - Filip Krůta, ředitel

11:50 - 12:20 Agentura pro podnikání a inovace (API), Digitalizace podniku v OPTAK, Mgr. Lucie Žáčková

12:20 - 12:40 EDIH CyberSecurity Hub - Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti - Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka EDIH

12:40 - 13:00 Krajský úřad Kraje Vysočina - Kybernetická bezpečnost v Kraji Vysočina - Ing. Dominik Marek

13:00 - 14:00 Oběd

14:00 - 14:20 NEXPRO Communication s.r.o - Diplomachain – aplikace pro ověřování pravosti elektronických dokumentů - Lenka Čílová, MBA

14:20 - 14:40 VŠPJ - Bezvýkresová technická dokumentace v předvýrobních fázích životního cyklu produktu - Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.

14:40 - 15:00 EXACTEC - Aplikace kolaborativních robotů pro obsluhu obráběcích strojů a paletizaci - Ing. Oldřich Dlouhý

15:00 - 15:20 ICE Industrial Services a.s. - Vision úlohy v projektech ICE - Ing. Zbyněk Bezchleba

15:20 - 15:40 NXP - Digital footprint in embedded systems - Ing. Petr Stružka, Ph.D., Brno site operations & Universities relationship

15:40 - 16:00 Prohlídka laboratoře CP Factory

16:00 - 18:00 Společenské setkání, raut