Školní elektronické systémy

O konferenci

Konference Trendy a technologie 2015 navazuje na předchozí konferencí s tímto názvem pořádanou v roce 2012 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Webové stránky konfernece Trendy a technologie 2012 si můžete prohlédnout zde.

Konference Trendy a technologie má za cíl zprostředkovat účastníkům (zejména studentům a akademickým pracovníkům) setkání s inovativními přístupy zejména v oblasti elektrotechniky a informatiky, prezentovanými odborníky z široké praxe. Tento cíl zcela souzní s posláním Vysoké školy polytechnické Jihlava, totiž orientovat se na aplikovanou vzdělanost a podporovat spolupráci s aplikační sférou. Výběr témat pro konferenci souvisí se dvěma technickými obory vyučovanými na Vysoké škole polytechnické, tedy hardwarově orientovanými Počítačovými systémy a softwarově orientovanou Aplikovanou informatikou. Věříme, že zejména naše studenty tento způsob získání zajímavých a cenných informací „z první ruky“ zaujme. Pro odborníky z praxe představuje konference možnost prezentovat zajímavou problematiku ze své práce před studenty našich bakalářských oborů a podpořit tak jejich zájem o danou oblast, o techniku obecně a v neposlední řadě i o svou firmu. Jednou ze studijních povinností našich studentů je absolvování praxe v délce čtrnácti týdnů. Možná, že právě zajímavý příspěvek vyslechnutý na konferenci Trendy a technologie rozhodne o tom, kde se budou o praxi ucházet.

Konference bude probíhat v jednom dni a bude rozdělena do několika nepřekrývajících se tematických okruhů či sekcí, které budou pokrývat zejména oblasti informačních systémů a řízení, podnikového IT, vývoje software, průmyslové automatizace, senzoriky a robotiky, zpracování signálu a obrazu, vývoje elektronických zařízení či CAD/CAE/CAM/PLM. Všechny prezentace budou probíhat formou přednášek, nebude otevírána posterová sekce. Účast na konferenci je bezplatná. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

Programový výbor děkuje všem zájemcům o konferenci a těší se na setkání na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Fotky

Soubory

  • Sbornik_z_konference_Trendy_a_technologie_2015.pdf