Školní elektronické systémy

O konferenci

Konference Trendy a technologie 2018 navazuje na předchozí konferencí s tímto názvem pořádanou v roce 2015 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Stránky letošního ročníku konference se připravují, web předchozí akce Trendy a technologie 2015 si můžete prohlédnout zde.

Konference Trendy a technologie má za cíl zprostředkovat účastníkům (zejména studentům a akademickým pracovníkům) setkání s inovativními přístupy zejména v oblasti elektrotechniky a informatiky, prezentovanými odborníky z široké praxe. Tento cíl zcela souzní s posláním Vysoké školy polytechnické Jihlava, totiž orientovat se na aplikovanou vzdělanost a podporovat spolupráci s aplikační sférou. Výběr témat pro konferenci souvisí s technickými obory vyučovanými na Vysoké škole polytechnické, tedy hardwarově orientovanými Počítačovými systémy, softwarově orientovanou Aplikovanou informatikou a technicky orientovanou Aplikovanou technikou pro průmyslovou praxi. Věříme, že zejména naše studenty tento způsob získání zajímavých a cenných informací „z první ruky“ zaujme. Pro odborníky z praxe představuje konference možnost prezentovat zajímavou problematiku ze své práce před studenty našich bakalářských oborů a podpořit tak jejich zájem o danou oblast, o techniku obecně a v neposlední řadě i o svou firmu. Jednou ze studijních povinností našich studentů je absolvování praxe v délce čtrnácti týdnů. Možná, že právě zajímavý příspěvek vyslechnutý na konferenci Trendy a technologie rozhodne o tom, kde se budou o praxi ucházet.

Konference bude probíhat v jednom dni a bude rozdělena do několika nepřekrývajících se tematických okruhů či sekcí, které budou pokrývat zejména oblasti informačních systémů a řízení, podnikového IT, vývoje software, průmyslové automatizace, senzoriky a robotiky, zpracování signálu a obrazu, vývoje elektronických zařízení či CAD/CAE/CAM/PLM. Všechny prezentace budou probíhat formou přednášek, nebude otevírána posterová sekce. Účast na konferenci je bezplatná. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

Programový výbor děkuje všem zájemcům o konferenci a těší se na setkání na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava.

 

Ve stejný den na Vysoké škole polytechnické bude probíhat konference "Průmysl 4.0 na Vysočině". Další informace na www.khkvysocina.cz/2-akce--seminare/67-konference-prumysl-40-na-vysocine.html

 

Hlavní partner

firma Compas automatizace, spol. s r.o.

 

Zúčastněné firmy a organizace

 • AutoCont  a.s.
 • AXIOM TECH s.r.o.
 • BOSCH DIESEL, s.r.o.
 • Bühler Praha s.r.o.
 • Commity.cz s.r.o.
 • COMPAS automatizace spol. s.r.o.
 • DEL a.s.
 • Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Google Developer Group Jihlava
 • IVAR a.s.
 • Kesat a.s.
 • Krajský úřad Kraje Vysočina
 • NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o.
 • RANIRAX Systems s.r.o
 • Silvertown productions s.r.o.
 • Univerzita Pardubice

 

Spolufinancování konference

 

 

 

Fotky

Soubory

 • trendy_a_technologie_2018.pdf