Školní elektronické systémy

Konferenční poplatek 1500,- Kč osoba (vč. DPH) (pro zahraniční účastníky 55 EUR), zahrnuje občerstvení, oběd, raut, náklady na vydání sborníku a náklady na organizaci a zajištění konference.

V případě, že účastník bude mít více jak jeden příspěvek, zaplatí za každý další příspěvek 750,-Kč (27,50 EUR)

Studenti středních a vysokých škol (bakalářských a magisterských studií) mají po registraci účast na odborném programu zdarma.

Informace pro platbu účastnického poplatku:

Na základě vyplněné registrace bude každému účastníkovi vystavena zálohová faktura, která bude zaslána na emailovou adresu uvedenou při registraci.

Na základě uhrazené zálohové faktury bude vystaven daňový doklad (konečná faktura), která bude předána účastníkům při prezenci.

Zaplacený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, respektujeme nahlášeného náhradníka.

Publikovány budou pouze příspěvky, které souvisí s tématem konference a projdou recenzním řízením. 

Konference je organizována v rámci udržitelnosti projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0115.

  1. Mezinárodní věděcká konference Konkurence se koná 14. května 2014 v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava. Budova školy sousedí s autobusovým nádražím Jihlava.
  2. Z konference bude vydán recenzovaný sborník (s přiděleným ISBN) příspěvků. Každý příspěvek bude hodnocen dvěma recenzenty.
  3. Prezence účastníků bude umístěna před aulou školy v přízemí.
  4. Pro prezentace v jednotlivých sekcích je k dispozici v učebnách počítač a datový projektor s přístupem na internet.
  5. Ubytování si zabezpečují a hradí účastníci konference v hotelech města Jihlavy. Vybírat můžete například z těchto ubytovacích zařízení: zde

Jak se lze dostat do školy, popř. kde zaparkovat, naleznete zde