Školní elektronické systémy

Registrace s abstraktem v češtině (maximálně 100 slov) do 30. 5. 2023

Autoři obdrží informaci o akceptaci abstraktu do 19. 6. 2023

Příspěvky (maximálně  6 strán) se zasílají do 7. 8. 2023

Příspěvky, které nebudou splňovat formální náležitosti, nebudou akceptovány.