Školní elektronické systémy

4. 9. 2023 - pondělí

9:00 - 10:00

Registrace účastníků, občerstvení

10:00 - 10:05

Úvodní slovo předsedkyně senátu

10:05 - 10:30

prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové - úvodní přednáška

10:30 - 10:50

Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Vysočina, Ekosystémy oborových informačních systémů

10:50 - 11:10

Ing. Jana Vitvarová, PhD., Technická univerzita v Liberci, Inovativní aktivity v informatické výuce na Technické univerzitě v Liberci

přestávka

 

11:40 - 12:00

Ing. Josef Botlík, Ing. Milena Botlíková, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Nestandardní vizualizace v prostředí MS Excel

12:00 - 12:20

Ing. Lenka Kosková Třísková, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Operační systémy - stará teorie nebo nové výzvy?

12:20 - 12:40

Ing. Tomáš Vondra, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Rozšířené pojetí výuky DevOps na FIT ČVUT

12:40 - 13:00

Ing. Miroslav Hrubý, CSc., Univerzita obrany, Úvod do IT na technické fakultě

oběd

 

14:00 - 14:20

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Výuka předmětu Business Intelligence na SU OPF v Karviné

14:20 - 14:40

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Výuka v prostředí R na KI PřF UJEP

14:40 - 15:00

Ing. Jakub Novotný, Ph.D - Akademie věd České republiky - Centrum Telč,  Informatika, digitalizace a věda

15:00 - 15:20

Ing. Martin Lukáš, Ph.D, Česká zemědělská univerzita v Praze, Zákulisí výuky předmětu Podniková architektura

přestávka

 

16:00

Komentovaná procházka Jihlavou, exkurze v jihlavském podzemí (sraz u hlavního vchodu do školy v 15:45, souřadnice vchodu do podzemí 49.3969514N, 15.5914586E)

18:00 - 22:00

Společenský večer

 

 

5. 9. 2023 - úterý

9:30 -    9:50

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA, RNDr. at. PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Mgr. Radim

Remeš, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Zkušenosti se softwarem DVWA ve výuce předmětu Bezpečnost informačních systémů

9:50 -10:10

 Ing. Martin Vítek, Západočeská univerzita v Plzni, Automatická kontrola úloh z programování

10:10 - 10:30

Ing. Vojtěch Lapuník, Západočeská Univerzita v Plzni, Didaktické metody a experimentální přístupy ve výuce programování

10:30 - 10:50

Ing. Igor Kopetschke, Technická univerzita v Liberci, Elearningové řešení na TUL založené na Moodle

přestávka

 

11:10 - 11:30

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., RNDr. Jiří Škvor, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Korpus studentských zdrojových souborů - kvantifikace syntaktické podobnosti

11:30 - 11:50

Ing. Jan Mittner, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Výuka předmětu Strojové učení

11:50 -12:10

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Využití dat databáze Eurostat a Urban Atlas ve výuce předmětu Data MiningIng.

12:10 - 12:30

Mgr. Dean Posavec-Malok, Centrum  pro podporu e-learningu, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy, Problematika e-learningu a digitálních zdrojů ve výuce češtin pro cizince

12:30 - 13:10

Oběd

13:10 - 13:30

Ing. Marek Musil, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Aplikace pro automatizované hodnocení úkolů v předmětu programování

13:30 - 13:50

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. Vysoká škola polytechnická Jihlava, PLM - CAx/PLM systémy v technickém vzdělávání

13:50 - 14:10

PaedDr. František Smrčka, Ph.D. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Aplikace pro zrychlené vytváření testů

14:10 - 15:00

Prohlídka laboratoří a školy

15:00

Ukončení konference