Školní elektronické systémy

Vědecký výbor

prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava

doc. Ing. Ladislav Beránek CSc., MBA, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

doc. Ing. Karel Richta, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava

Ing. Radek Holý, Ph.D, ČVUT, EUNIS-CZ

PaedDr. František Smrčka. Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava

Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava

Organizační a programový výbor

PaedDr. František Smrčka. Ph.D.

Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.,

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Dostálová

Ing. Marek Musil

Mgr. Antonín Přibyl

Michaela Machovcová