Školní elektronické systémy

Mezinárodní vědecká konference Konkurence, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, je pořádána v rámci udržitelnosti projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0115.

Datum konání: 17. května 2016

Místo konání: budova Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

Cílem osmého ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata, jako jsou zdroje konkurenční výhody, konkurenční postavení regionů, konkurenceschopnost a lidské zdroje a další teoretické a praktické aspekty konkurence. Každý příspěvek bude hodnocen dvěma recenzenty. Z konference bude vydán  recenzovaný sborník (CD) příspěvků s přiděleným ISBN.

Autorům vybraných příspěvků bude nabídnuta možnost poslat rozšířenou verzi jejich článku do recenzního řízení časopisu Logos Polytechnikos, který figuruje na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Rozšíření článku musí být nejméně o 30 % a článek musí mít jiný název a abstrakt.

 

The international scientific conference Competition organized by College of Polytechnics Jihlava is held within the sustainability of the project Bridge to the Partnership - College of Polytechnics Jihlava Creates the Network, registration number CZ.1.07/2.4.00/12.0115.

Date of event: 17 May 2016

Venue: building of the College of Polytechnics Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

The aim of the eighth annual internationa scientific conference Competition is to create a communication space for experts from the practice and academia. Discussion will focus e.g. on topics such as tools of competitiveness of enterprises, sources of competitive advantage, the competitive position of the regions, and further theoretical and practical aspects of competition. Each paper will be reviewed by two opponents. From the conference, a CD version of reviewed conference proceedings with assigned ISBN will be published.

Selected authors will be offered the possibility to send the extended version of their conference papers to the reviewed procedure of Logos Polytechnikos subsumed in the List of reviewed non-impact periodicals issued published in the Czech Republic. The modification of the extended paper has to be at least 30%. Extended paper must have different title and abstract.

Soubory

  • Competition_proceedings_2016.pdf