Školní elektronické systémy

Šablonu příspěvku najdete ke stažení zde nebo níže na těchto stránkách. Příspěvek může mít maximálně 8 stran včetně abstraktů a seznamu literatury. Příspěvky posílejte do 15. dubna 2016 na email konference.konkurence@vspj.cz.

Autorům vybraných příspěvků bude nabídnuta možnost poslat rozšířenou verzi jejich článku do recenzního řízení časopisu Logos Polytechnikos, který figuruje na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Rozšíření článku musí být nejméně o 30 % a článek musí mít jiný název a abstrakt.

Soubory

  • sablona_CJ_2016.docx