Školní elektronické systémy

Historie konferencí Konkurence započala v roce 2009 a stala se tak již tradičním místem, kde jsou prezentovány výsledky vědecké práce nejen vědcům z České republiky, ale i ze zahraničí. V roce 2016 byla nově autorům vybraných příspěvků nabídnuta možnost poslat rozšířenou verzi jejich článku do recenzního řízení časopisu Logos Polytechnikos, který je indexován v databázi ERIH PLUS a rovněž figuruje na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.