Školní elektronické systémy

Úvod

Konference JIHLAVSKÉ ZDRAVOTNICKÉ DNY 2015 - V. ROČNÍK, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

Konference přinese různé pohledy na problematiku ošetřovatelství a porodní asistenci z historického pohledu, současnosti a načrtne vizi těchto oborů do budoucnosti. Předpokládá se výměna zkušeností v jednotlivých oblastech ošetřovatelství na mezinárodní úrovni. Konferenci mohou využít i studenti programu ošetřovatelství, porodní asistence pro získání nových poznatků z oblasti vědy a výzkumu ošetřovatelství. 

Programový a organizační výbor děkují všem za zájem o účast na konferenci.