Školní elektronické systémy

Termíny

  • Termín pro odevzdání příspěvku: 15. 2. 2015
  • Registrace účasti na konferenci: do 15. 2. 2015
  • Uhrazení konferenčního poplatku: v termínu od 15.2. do 15. 3. 2015

Termín konference: 23. dubna 2015

Kontakt: lenka.gornerova@vspj.cz