Školní elektronické systémy

Pokyny pro účastníky

  1. Konference JIHLAVSKÉ ZDRAVOTNICKÉ DNY 2015 - V. ROČNÍK se koná 23. dubna 2015 v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava. Budova školy sousedí s autobusovým nádražím Jihlava. Pro účastníky, kteří přijedou vlakem, je přiložen plán cesty z nádraží ČD k místu pořádání konference pomocí MHD.
  2. Účastníci uhradí konferenční poplatek 500 Kč na účet:  KB, a. s., číslo účtu 86 - 2735860297/0100

Variabilní symbol: 270015 (nutné uvést k identifikaci platby)

Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení

 

Zahraniční hosté uhradí poplatek 20 Euro na eurový účet: KB, a.s.

Číslo účtu: 86-2799980247/0100

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ0301000000862799980247

Variabilní symbol. 270015 (nutné uvést k identifikaci platby)

Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení

Platba na místě není možná.

Na základě došlé platby bude účastníkům konference u prezence vydán daňový doklad. Zaplacený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, respektujeme náhradníka.

  1. V průběhu dne je zajištěno pro účastníky občerstvení v přestávkách konference.
  2. Prezence účastníků bude umístěna před aulou školy v přízemí. Účastníci dostanou podrobný program konference a Sborník s příspěvky na CD.
  3. Ubytování si zabezpečují a hradí účastníci konference v hotelích města Jihlavy http://tic.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=100399&id_u=1022&p1=1036
  4. Pro prezentace v jednotlivých sekcích je k dispozici v učebnách počítač a datový projektor.
  5. Prosíme, aby jeden autor měl pouze jeden příspěvek.
  6. Registraci na konferenci je nutné provést do 15. 2. 2015. Registrační formulář naleznete zde: www:odkaz