Školní elektronické systémy

Autoři mohou zasílat své příspěvky do 5.3.2023 na adresu karel.dvorak@vspj.cz. Šablona pro zaslání abstraktu je k dispozici  ke stažení níže.

Zaslané příspěvky budou obsahovat název, informace o autorském týmu, přidružených organizacích jednotlivých členů autorského týmu , infromace o prezentující osobě, seznam nutných referencí a samotný abstrakt o max. délce 1000 znaků.

Soubory

  • INAM2023_Abstrakt_Sablona_CZE.docx