Školní elektronické systémy

21.3. 2023 - 19:00 - 21:00 neformální posezení v Pivovarské restauraci.  

22.3.2022: 

8:30 - 9:30 - registrace

9:30 - 9:45 - Úvodní slovo - rektor VŠPJ doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., předseda České společnosti pro mechaniku Ing. Jiří Náprstek, DrSc.

Sekce 1 - chairman J. Náprstek

9:45 - 10:05 - D. Koutný - ADITIVNÍ VÝROBA Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN TECHNOLOGIÍ LPBF 

10:05 - 10:25 - R. Halama, J. Rahimi, A.V. Natarajan, F. Sari, J. Měsíček - NÍZKOCYKLOVÁ ÚNAVA VZORKŮ VYROBENÝCH ZE SLITINY AlSi10Mg POMOCÍ SLM TECHNOLOGIE

10:25 - 10:45 - M. Gášek, P. Gruber, O. Kurkin, P. Svoboda - INOVACE V NÁSTROJAŘSKÉ PRAXI DÍKY VYUŽITÍ ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

10:45 - 11:15 - Coffee break

Sekce 2 - chairman R. Halama

11:15 - 11:35 - L. Zárybnická - 3D TISK NA VŠPJ 

11:35 - 11:55 - M. Pagáč  - VÝZKUM A VÝVOJ ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ   NA VŠB-TUO 

11:55 - 12:15 - J. Džugan - CZECH REPUBLIC ADDITIVE MANUFACTURING ROADMAP (reprezentace České technologické platformy pro aditivní výrobu)

12:15 - 12:35 - M.  Chaloupka - DOSTUPNÝ 3D TISK Z KOVŮ – BRÁNA DO SVĚTA INOVACÍ

12:35 - 12:45 - L. Kameník - AKTUÁLNÍ POUŽITÍ TECHNOLOGIE ADITIVNÍ VÝROBY V LETECTVÍ

12:45 - 13:30 - oběd

Sekce 3 - chairman M. Pagáč 

13:30 - 13:50 - 13:30 - 13:50 - J. Čapek, K. Trojan, N. Ganev, R. Halama, K. Kolařík, J. Hajnyš - ANALÝZA ADITIVNĚ VYROBENÝCH VZORKŮ POMOCÍ RENTGENOVÉ DIFRAKCE

13:50 - 14:10 - J. Dvořáková - VLIV TOPOLOGIE TISKU NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI ADITIVNĚ VYROBENÝCH DÍLŮ 

14:10 - 14:30 - V. Drechslerová, M. Neuhäuserová, J. Falta, J. Šleichrt, R. Dvořák – VYUŽITÍ  STEREOLITOGRAFIE PRO VÝROBU POKROČILÝCH PORÉZNÍCH METAMATERIÁLŮ

14:30 - 15:00 - exhibice firem a Coffee break

Sekce 4 - chairman D. Koutný 

15:00 - 15:20 - M. Trpák - SCOOLPT, SOCHAŘSKO ARCHITEKTONICKÝ 3D TISK BETONU

15:20 - 15:40 - S. Parma, J. Svárovský, R. Marek - EXPERIMENTÁLNÍ METODY A MODELY SE ZAHRNUTÍM ANISOTROPIE V PLASTICITĚ KOVŮ 

15:40 - 16:00 - R. Dvořák, J.A. González, R. Kolman, O. Jiroušek - METODA LOKALIZOVANÝCH LAGRANGEOVÝCH MULTIPLIKÁTORŮ PRO VÝPOČET KOMPOZITNÍCH 3D TIŠTĚNÝCH VZORKŮ METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ

16:00 - 16:20 - K. Dvořák - PŘÍSTUPY K TVORBĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE 3D TIŠTĚNÝCH PRODUKTŮ

16:20 - 17:00 exkurze CP factory, Laboratoře experimentálních měření a Laboratoře 3D tisku.

17:00 -  20:00 společenská část konference - zasedací místnost VŠPJ, vedle Auly