Školní elektronické systémy

Seznam registrovaných účastníků semináře:

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava   
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava                    
doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava                  
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. - Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.     
Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava                
prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. - VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní  
Ing. Matyáš Chaloupka - Additive Systems, s.r.o.                  
Ing. Jan Mervart  - ET Additive s.r.o.                    
doc. Ing. František Šebek, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 
Ing. Karel Trojan, Ph.D. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Ing. Jiří Čapek, Ph.D. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská   
Ing. Ondřej Kurkin, Ph.D. - CARDAM s.r.o                    
Ing. Lukáš Vodnárek - 3D Manufaktura s.r.o.                    
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. - VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní      
Ing. Slavomír Parma, Ph.D. - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.                    
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Ing. Marie Zukalová - Solidify 3D, s.r.o      
Ing. et Ing. Radim Dvořák - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní   
Bc. Veronika Drechslerová - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní   
Ing. Bc. Jana Dvořáková - Vysoká škola polytechnická Jihlava
MgA. Michal Trpák, ArtD.- Scoolpt, s.r.o.
Martin Gašek - CARDAM s.r.o
Ing. Dušan Gabriel Ph.D. - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.   
Ing. Luboš Kameník, Ph.D. - Jihlavan, a.s. a Vysoká škola polytechnická Jihlava
Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Mgr. Radek Ševčík, Ph.D. - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ing. Radek Vlček - ŽĎAS, a.s.

prof. Ing. Jan Džugan, Ph.D. - COMTES FHT, a.s.