Školní elektronické systémy

Organizační a programový výbor:

doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. (předseda, radek.kolman@vspj.cz, tel.: 567 141 130)
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.
Michaela Machovcová (sekretariát, michaela.machovcova@vspj.cz, tel.: 567 141 200)

Vědecký výbor:

prof. Ing. Jan Džugan, Ph.D. - COMTES FHT, a.s.
Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. - Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. - Fakulta dopravní, České Vysoké Učení Technické v Praze
prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. - Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava
Ing. Luboš Kameník, Ph.D. - Jihlavan, a.s. a Vysoká škola polytechnická Jihlava
doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. - Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně 
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. - Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. - Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. - Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ing. Slavomír Parma, Ph.D. - Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. - Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ing. Jiří Šafka, Ph.D. - Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci
doc. Ing. František Šebek, Ph.D. - Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava
doc. Ing. Petr Zlámal, Ph.D. - Fakulta dopravní, České Vysoké Učení Technické v Praze