Školní elektronické systémy

Šablonu příspěvku najdete ke stažení zde nebo níže na těchto stránkách. Příspěvek může mít maximálně 9 stran včetně abstraktů a seznamu literatury. Příspěvky posílejte do 30. 5. 2020 22. 6. 2020 na email konference.konkurence@vspj.cz.

Sborníky z ročníků 2016 a 2018 jsou indexovány v databázi Web of Science (WOS). Sborníky z ročníků 2017 a 2019 jsou předmětem evaluačního řízení do databáze WOS.

Autorům vybraných příspěvků bude nabídnuta možnost poslat rozšířenou verzi jejich článku do recenzního řízení časopisu Logos Polytechnikos, který je indexován databází ERIH PLUS a figuruje rovněž na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Rozšíření článku musí být nejméně o 30 % a článek musí mít jiný název a abstrakt.

Soubory

  • sablona_konference_2020_final.docx