Školní elektronické systémy

Účastnický poplatek je 2800 Kč, pro zahraniční účastníky 110 EUR. Studenti Ph.D. programů platí snížené vložné ve výši 1800 Kč (70 EUR).  Poplatek zahrnuje občerstvení, oběd, raut, náklady na vydání sborníku a náklady na organizaci a zajištění konference.

Studenti středních a vysokých škol (bakalářských a magisterských programů) mají (při pasivní účasti bez příspěvku) účast na odborné části konference zdarma.

Informace pro platbu účastnického poplatku:

Po schválení příspěvku (probíhá na základě recenzních posudků) bude každému účastníkovi vystavena zálohová faktura, která bude zaslána na emailovou adresu uvedenou při registraci.

Na základě uhrazené zálohové faktury bude vystaven daňový doklad (konečná faktura), která bude předána účastníkům při prezenci.

Zaplacený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, respektujeme nahlášeného náhradníka.