Školní elektronické systémy

The international scientific conference Competition organized by College of Polytechnics Jihlava 

Date of event: 18th - 19th May 2023

Venue: College of Polytechnics Jihlava

The aim of the fitteenth annual international scientific conference Competition is to create a communication space for experts from the practice and academia. The discussion will focus e.g. on topics such as tools of competitiveness of enterprises, sources of competitive advantage, the competitive position of the regions, and further theoretical and practical aspects of competition. 

Conference proceedings of the Competition conference 2016 and 2018 have been included in the Web of Science database. Proceedings from the years 2017, 2019, 2020 and 2021 are in the evaluation process for indexing in Web of Science (Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities).

 

The conference proceedings will be sent for evaluation into the Web of Science and Scopus databases.

Past proceedings are available here: https://www.vspj.cz/conference-competition

 

Mezinárodní vědecká konference Konkurence, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

 

Datum konání: 18. - 19. 5. 2023

Místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cílem patnáctého ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata konkurenční výhody, konkurenčního postavení regionů, konkurenceschopnosti a lidských zdrojů a dalších teoretických a praktických aspektů konkurence.  Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, který bude zaslán k evaluaci do databáze Web of Science.

Sborníky z ročníků 2016 a 2018 jsou indexovány v databázi Web of Science (WOS). Sborníky z ročníků 2017, 2019, 2020, 2021 a 2022 jsou předmětem evaluačního řízení do databáze WOS.

 

Sborník z konference bude zaslán k indexaci do evaluačního řízení databází WOS a Scopus. 

Sborníky z předchozích ročníků jsou k dispozici zde: https://www.vspj.cz/conference-competition

Soubory

  • conference_competition_proceedings_2023.pdf