Školní elektronické systémy

The international scientific conference Competition organized by College of Polytechnics Jihlava 

Date of event: 17th - 18th May 2018

Venue: building of the College of Polytechnics Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

The aim of the tenth annual international scientific conference Competition is to create a communication space for experts from the practice and academia. Discussion will focus e.g. on topics such as tools of competitiveness of enterprises, sources of competitive advantage, the competitive position of the regions, and further theoretical and practical aspects of competition. 

 

Conference proceedings of the Competition conference 2016 have been included in the Web of Science database. Proceedings from the previous year are in the evaluation process for indexing in Web of Science (Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities).

The conference proceedings will be sent for evaluation into Web of Science database.

Selected authors will be offered the possibility to send the extended version of their conference papers to the reviewed procedure of Logos Polytechnikos subsumed in the database ERIH PLUS and List of reviewed non-impact periodicals issued published in the Czech Republic. The modification of the extended paper has to be at least 30%. Extended paper must have different title and abstract.

Mezinárodní vědecká konference Konkurence, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

 

Datum konání: 17. - 18. 5. 2018

Místo konání: budova Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

Cílem desátého ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata, jako jsou zdroje konkurenční výhody, konkurenční postavení regionů, konkurenceschopnost a lidské zdroje a další teoretické a praktické aspekty konkurence. Každý příspěvek bude hodnocen dvěma recenzenty. Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, který bude zaslán k evaluaci do databáze Web of Science.

Sborník z ročníku 2016 je indexován v databázi Web of Science (WOS). Sborník z předchozího ročníku je předmětem evaluačního řízení do databáze WOS.

Autorům vybraných příspěvků bude nabídnuta možnost poslat rozšířenou verzi jejich článku do recenzního řízení časopisu Logos Polytechnikos, který je indexován databází ERIH PLUS a figuruje na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Rozšíření článku musí být nejméně o 30 % a článek musí mít jiný název a abstrakt.

Soubory

  • competition_proceedings_2018.pdf