Školní elektronické systémy

Předběžný program konference

17. 5. 2018

08:30–09:30    Registrace účastníků

09:30–09:45    Zahájení konference a úvodní slovo: JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D., prorektor pro studium Vysoké školy polytechnické Jihlava

09:45–10:15    Ing. Hana Lipovská, Masarykova univerzita a Institut Václava Klause: Naše místo v eurozóně

10:15–10:45    Ing. Jiří Šubrt, Technologický park Jihlava: Průzkum konkurence - podpora prodejní aktivity

10:45–11:15    přestávka na občerstvení

11:15–11:45    Ing. Ondřej Částek, Ph.D., Masarykova univerzita: Interpersonální komunikace v interkulturním světě

11:45–12:15    Ing. Jiří Balcar, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Městské prostředí jako faktor konkurenčního boje o pracovní sílu

12:1513:15    Oběd

13:00–15:00    Diskuze v sekcích

15:0015:30    Přestávka

15:30–17:00    Diskuze v sekcích

18:00               večerní raut

18. 5. 2018

9:30 - 12:00      Diskuze v sekcích

12:00 - 13:00    Oběd