Školní elektronické systémy

Šablonu příspěvku najdete ke stažení zde nebo níže na těchto stránkách. Příspěvek může mít maximálně 9 stran včetně abstraktů a seznamu literatury. Příspěvky posílejte do 16. 4. 2018 na email konference.konkurence@vspj.cz.

Sborník z ročníku 2016 je indexován v databázi Web of Science (WOS). Sborník z předchozího ročníku je předmětem evaluačního řízení do databáze WOS.

Autorům vybraných příspěvků bude nabídnuta možnost poslat rozšířenou verzi jejich článku do recenzního řízení časopisu Logos Polytechnikos, který je indexován databází ERIH PLUS a figuruje rovněž na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Rozšíření článku musí být nejméně o 30 % a článek musí mít jiný název a abstrakt.

Soubory

  • sablona_konference_2018_final_2.docx