Školní elektronické systémy

Sekretariát konference:
Markéta Stejskalová
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 141 199
e-mail: marketa.stejskalova@vspj.cz