Školní elektronické systémy

Akce

Chytré mobilní technologie ve sportu a ošetřovatelství

6. 5. 2015 13:30 - 6. 5. 2015 15:00

veřejný seminář

CAx technologie pro modelování a simulace v technických oborech

8. 4. 2015 13:30 - 8. 4. 2015 15:00

veřejný seminář

Anizotropní magnetorezistivní jev - od principu k návrhu senzoru

20. 5. 2015 13:30 - 20. 5. 2015 15:00

veřejný seminář

Simulační modelování v praxi

29. 4. 2015 16:00 - 29. 4. 2015 17:30

veřejná přednáška

Digitální agenda

13. 5. 2015 13:30 - 13. 5. 2015 15:00

veřejný seminář

Práce s databází Albertina pro zaměstnance VŠPJ

9. 11. 2015 16:00 - 9. 11. 2015 17:00

neveřejný seminář

Práce s databází Albertina pro studenty VŠPJ

23. 11. 2015 16:00 - 23. 11. 2015 17:00

neveřejný seminář

Práce s citačními rejstříky

8. 4. 2016 10:00 - 8. 4. 2016 11:30

neveřejný seminář

Granty - praktické aspekty podání a realizace

3. 5. 2016 13:00 - 3. 5. 2016 15:00

veřejný seminář

Letní škola 2016

15. 8. 2016 08:00 - 26. 8. 2016 16:00

Letní školy 2016 - Katedra technických studií

Letní škola 2017

21. 8. 2017 08:00 - 31. 8. 2017 14:00

Letní školy 2017 - Katedra technických studií

Přihlášeno: 33 / 40

Metodika 17+ a publikační činnost

24. 5. 2017 14:30 - 24. 5. 2017 16:00

seminář pro akademické pracovníky

Od fyzikální podstaty zvuku ke sluchovému vjemu a interpretaci

13. 6. 2017 13:00 - 13. 6. 2017 14:30

seminář katedry technických studií

Kurzy pro studenty - Tvorba webové aplikace - HTML5, CSS3, PHP, MySQL, AJAX, jQuery, Bootstrap

28. 8. 2017 08:00 - 31. 8. 2017 14:00

V tomto kurzu se naučíte základům skriptovacího jazyka PHP, práci s formuláři a databází MySQL. Vytvoříme si funkční jednoduchou webovou aplikaci se dvěma tabulkami, ve které se data budou na webu zobrazovat, přidávat, mazat a opravovat. Výstup dat naprogramujeme do PDF souboru. Aplikace bude zabezpečena pro různé role uživatelů. Kontrola formulářů na straně klienta bude vytvořena pomocí HTML5. Dále si ukážeme využití CSS3, AJAXU, jQuery a frameworku Bootstrap při tvorbě www stránek (import dat, našeptávač).

Přihlášeno: 2 / 10

Kurzy pro studenty - Základy elektrotechniky – seminář (ZES)

13. 9. 2017 11:00 - 20. 9. 2017 16:00

Termín konání: 13. 9. 2017 a 20. 9. 2017 (4 hodiny týdně po dobu 2 týdnů) Anotace kurzu: Kurz obsahuje zopakování základních zákonů elektrotechniky včetně jejich aplikace na ilustrativních příkladech. Obsahem budou základní vlastnosti elektrického a magnetického pole, vlastnosti základních pasivních součástek v stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu, metody řešení stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů, metody řešení jednoduchých magnetických obvodů. Vhodné mít znalost matematiky a fyziky střední školy včetně práce s komplexními čísly. S sebou: kalkulačka

Přihlášeno: 0 / 20

Kurzy pro studenty - Kurz algoritmizace a programování

11. 9. 2017 13:00 - 21. 9. 2017 16:00

Termín konání: pondělí a čtvrtek, 11. 9. 2017, 14. 9. 2017, 18. 9. 2017, 21. 9. 2017, 13:00 -15:45 Krátkou anotaci kurzu: Tento kurs je určen především pro studenty, kteří nemají zkušenosti s algoritmizací a programováním. Cílem kursu je seznámit posluchače s principy algoritmizace, dále pak se základními principy strukturovaného a objektového programování. V rámci kursu je výuka programování zaměřena především vytváření programů a užití základních programových konstrukcí (konstrukce cyklu, konstrukce větvení programu, využití pole jako datové struktury). Výuka probíhá v programovacím jazyku C a C++. Kurs je vhodnou přípravou pro předměty Programování1 (PRG1) a Programování2 (PRG2), ale může posloužit k vyrovnání znalostí před předmětem Datové struktury a algoritmy (DSA).

Přihlášeno: 8 / 20

Letní škola 2019 - Úvod do počítačových sítí, virtualizace a bezpečnosti

26. 8. 2019 08:00 - 30. 8. 2019 12:00

Jedná se o jednu z letních škol Katedry technických studií v roce 2019

Přihlášeno: 3 / 20

Kurz - Úvod do technických studií – nebojte se elektrotechniky

18. 9. 2017 09:00 - 21. 9. 2017 13:00

Účelem kurzu je seznámit nastávající studenty s potřebnými znalostmi ze středoškolské matematiky a fyziky, které jsou nutné ke zvládnutí technických předmětů, které jsou aplikovanou částí fyziky. Cílem kurzu je vypracování komplexního fyzikálního pohledu na okolní svět v souvislostech a jejich vyjádření matematickým formalizmem. Kurz se bude skládat z přednášek a cvičení, popř. z laboratorních demonstrací probíraných jevů.

Přihlášeno: 1 / 20

Letní škola 2018 - Úvod do počítačových sítí, virtualizace a bezpečnosti

6. 8. 2018 08:00 - 10. 8. 2018 12:00

Jedná se o jednu z letních škol Katedry technických studií v roce 2018

Přihlášeno: 19 / 20

Letní škola 2018 - Programování pro Android, aneb jak vytvořit vlastní mobilní android-aplikaci

27. 8. 2018 08:00 - 30. 8. 2018 12:00

Jedná se o jednu z letních škol Katedry technických studií v roce 2018

Přihlášeno: 17 / 20

Letní škola 2018 - Tvorba webové aplikace - HTML5, CSS3, PHP, MySQL, Bootstrap

20. 8. 2018 08:00 - 23. 8. 2018 12:00

Jedná se o jednu z letních škol Katedry technických studií v roce 2018

Přihlášeno: 15 / 20

Kurzy pro studenty 2018 - Datové struktury a algoritmy

11. 9. 2018 08:00 - 18. 9. 2018 11:15

Kurz pro předmět Datové struktury a algoritmy

Přihlášeno: 3 / 20

Kurzy pro studenty 2018 - Kurz algoritmizace a programování

10. 9. 2018 12:30 - 19. 9. 2018 15:45

kurz algoritmizace a programování

Přihlášeno: 4 / 20

Kurzy pro studenty 2018 - Základy elektrotechniky – seminář (ZES)

12. 9. 2018 09:00 - 19. 9. 2018 13:00

Termín konání: 12. 9. 2018 a 19. 9. 2018 (4 hodiny týdně po dobu 2 týdnů) Anotace kurzu: Kurz obsahuje zopakování základních zákonů elektrotechniky včetně jejich aplikace na ilustrativních příkladech. Obsahem budou základní vlastnosti elektrického a magnetického pole, vlastnosti základních pasivních součástek v stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu, metody řešení stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů, metody řešení jednoduchých magnetických obvodů. Vhodné mít znalost matematiky a fyziky střední školy včetně práce s komplexními čísly. S sebou: kalkulačka

Přihlášeno: 0 / 30

Kurz pro studenty 2018 - Úvod do technických studií – nebojte se elektrotechniky

19. 9. 2018 09:00 - 21. 9. 2018 15:00

Účelem kurzu je seznámit nastávající studenty s potřebnými znalostmi ze středoškolské matematiky a fyziky, které jsou nutné ke zvládnutí technických předmětů, které jsou aplikovanou částí fyziky. Cílem kurzu je vypracování komplexního fyzikálního pohledu na okolní svět v souvislostech a jejich vyjádření matematickým formalizmem. Kurz se bude skládat z přednášek a cvičení, popř. z laboratorních demonstrací probíraných jevů.

Přihlášeno: 0 / 20

Letní škola 2019 - Základy programování Arduino Uno

5. 8. 2019 08:00 - 8. 8. 2019 12:00

Jedná se o jednu z letních škol Katedry technických studií v roce 2019

Přihlášeno: 2 / 20

Letní škola 2019 - Tvorba webové aplikace - PHP, MySQL, Bootstrap, HTML5, CSS3

26. 8. 2019 08:00 - 29. 8. 2019 12:00

Jedná se o jednu z letních škol Katedry technických studií v roce 2019

Přihlášeno: 4 / 20

Letní škola 2019 - Programování pro Android, aneb jak vytvořit vlastní mobilní aplikaci na platformě Android

26. 8. 2019 08:00 - 29. 8. 2019 12:00

Jedná se o jednu z letních škol Katedry technických studií v roce 2019

Přihlášeno: 1 / 20

Letní škola 2019 - Technická angličtina

26. 8. 2019 08:00 - 29. 8. 2019 12:00

Jedná se o jednu z letních škol Katedry technických studií v roce 2019

Přihlášeno: 0 / 20

Den absolventů 2024

25. 5. 2024 09:00 - 25. 5. 2024 18:00

Den absolventů KTS